Stichting Beukenhof, opgericht op 5 juni 2003
Handelsregister van de KvK, Rotterdam:24349249
ANBI 8124 65 076

Uitgeoefende activiteiten

Het eerste project dat door Stichting Beukenhof is uitgevoerd betreft de realisatie van het Kindermonument ter nagedachtenis aan vroeg geborenen en het in de baarmoeder overleden kind. Dit project is in de periode 2004/2005 afgerond.

Een tweede project betreft de Vlinderboom. Een kunstwerk uitgevoerd in roestvrij staal, waar overledenen, waarvan de as wel of niet is verstrooid, middels een naamplaatje worden herdacht.

Een derde project zijn de glas-in-lood ramen, voorstellende de vier jaargetijden gemaakt door glazenier Jan Willemen, die beschikbaar kwamen toen de St. Martinuskerk in Schiedam-Noord werd gesloopt. Dit project is nog niet afgerond. De verwachting is dat medio 2014 de financiering is afgerond en dat daardoor herplaatsing op Beukenhof kan plaatsvinden in oktober 2014

Het project De Vier Jaargetijden heeft te maken met een aantal vertragingen bij de afronding hiervan.
Het ziet er nu naar uit dat plaatsing van het kunstwerk zal plaatsvinden in 2022.