Stichting Beukenhof, opgericht op 5 juni 2003
Handelsregister van de KvK, Rotterdam:24349249
ANBI 8124 65 076

Stichting

Het bestuur wordt gevormd door:
  • F.M. van Krugten, voorzitter
  • M.J.M. Holierhoek, secretaris/penningmeester
  • D.E.M.P. Paping-Schoemaker, bestuurslid
  • J.G. van der Meer, adviseur
Doelstelling

Stichting Beukenhof is opgericht met als doel zich te richten tot het publiek in de regio als (mede)verantwoordelijke voor de natuur- en cultuurhistorische waarden alsmede het educatieve aspect binnen crematorium en begraafplaats Beukenhof te Schiedam.